Piosenka dla kuchennych estetów

Przyszła mama, w ręku ma blok baleronu.
Mówi: „Tego tknąć nie wolno dziś nikomu!
Starczyć ma na tydzień,
Mężu, racje wydziel,
Dziennie plastry dwa na rezydenta domu.”

Tato zmierzył szynkę okiem architekta.
Stwierdził, że symetria jest w niej nadpęknięta.
„Córuś, podaj nóż,
Szynkę na blat włóż,
Rachu-ciachu i dodamy jej fasonu!”

ŁUP!

„Musi być pod kątem prostym do stolnicy.
Może przyda nam się pomoc poziomicy?
Co to? Och, nie wierzę!
Jeśli dobrze mierzę,
Blok odchyla się troszeczkę do lewicy.”

ŁUP!

„Co to? Och, nie wierzę!
Jeśli dobrze mierzę,
Blok odchyla się troszeczkę do prawicy.”

ŁUP!

ŁUP!

ŁUP!

Co to? Och, nie wierzę!
Jeśli dobrze mierzę,
Nie ma szynki już w ogóle na stolnicy!

Co to? Och, nie wierzę!
Jeśli dobrze mierzę,
Nie ma szynki już w ogóle na stolnicy!

kwiecień 2015