Kiedy jest się prezesem…

Kiedy jest się prezesem kurduplem,
Wciąż się myśli: „Jak ja kiedyś łupnę,
Strącę czapkę im każdą i papuć,
Klękną, aż będę na nich mógł napluć.”

Kiedy jest się prezesem kociarzem,
Wciąż się myśli: „Jak ja o tym marzę,
Żeby każdy był dla mnie odźwiernym,
Jak i jam dla Pączusia jest, wiernym.”

Kiedy jest się przywódcą zza kulis,
Toczy się coś na kształt śnieżnej kuli,
Która lecąc, stratuje krytyków;
Może też paru swych zwolenników.

Kiedy jest się przywódcą z wizyją,
Nic nie szkodzi, że tu czy tam wyją:
„Skandal!”, „Kpina!” i „Precz z opresjami!”
Wszyscy zbawcy wpierw byli wyśmiani.

Kiedy jest się Mesjaszem Narodu,
Bluzgi znosi się lepiej od głodu.
Garbiąc się nad tłuściutkim kurakiem,
Naród swój się ujeżdża okrakiem.

Kiedy jest się Mesjaszem z nadania,
Prawie nic nie ma zastosowania,
Poza mędrca na tronie wyrokiem.
Chcieli leku, niech leczą się szokiem.

marzec 2016