Drogowskazy

Jestem podbiegającym pod trzydziestkę zagubionym mężczyzną, na dobre i na złe zamieszałym w tym coraz bardziej obrzydłym mi kraju zwanym Polską.

Byłbym jednak hipokrytą, gdybym źródła mojej frustracji pokładał jedynie w czymś tak abstrakcyjnym jak ojczyzna; jest to rzecz jasna wygodne, ale Polska nie jest zawieszona w próżni i wokół niej dzieje się mnóstwo innych rzeczy, co najmniej równie niepokojących, jak te tutaj.

Można powiedzieć, że od własnego kraju oczekuje się więcej niż od innych (tym bardziej inne kraje znając tylko ze słyszenia; ze z pewnością przeinaczonych przekazów medialnych, z drugiej i trzeciej ręki itd.). Ale takie oczekiwania są niesprawiedliwe, bo tak naprawdę powinno się oczekiwać więcej od siebie i od ludzi w ogóle, a nie od jakiejś niejasno określonej polskości.

Prowadzi to do paradoksalnego pytania, czy ktoś, kto mocno krytykuje współczesną Polskę oraz polskość i Polaków, nie charakteryzuje się w pewien przewrotny sposób ultranacjonalizmem? Czy w takich ultrakrytycznych głosach – nie wobec sytuacji w Polsce, nie wobec sytuacji na świecie, ale wprost wobec Polski i Polaków jako takich – nie pobrzmiewa bowiem “przekonanie, że naród jest najważniejszą formą uspołecznienia, a tożsamość narodowa najważniejszym składnikiem tożsamości jednostki” – jak definiuje nacjonalizm Encyklopedia PWN? Przecież gdyby krytycy polskości (lewi, prawi – jacykolwiek) nie uważali jej za szczególnie ważną, to by jej nie krytykowali, nie nadawaliby jej w ten sposób legitymacji – tak samo jak krytycy literatury nadają legitymację literaturze, krytycy muzyki – muzyce itd.

* * *

Ale nie chcę też wpaść w drugą skrajność i potępiać w czambuł całego naszego gatunku. Chodzi o to, że w tym konkretnym momencie historii, którego jestem biernym i w dużej mierze bezsilnym obserwatorem, odczuwam pewien psychiczny dyskomfort i obawę przed przyszłością, którą widzę w ponurych barwach.

Poszukując antidotum na to uczucie, wywołane nadmiarem informacji ze strony nowych i starych środków masowego przekazu, chcę zwrócić się ku literaturze. Bo zdążyłem zauważyć, że czytanie różnorodnej literatury – a więc książek pochodzących z różnych epok, z różnych krajów, powstałych w różnych okolicznościach – pozwala – choć jest to doświadczenie dość ambiwalentne, ale ostatecznie uważam potrzebne i pożyteczne – a więc pozwala pozbyć się fałszywego i szkodliwego przeświadczenia o wyjątkowości.

Pojęcie wyjątkowości wydaje się ograniczone i uzasadnione tylko w bardzo wąskich ramach – wystarczy bowiem wziąć do ręki kilka książek, które dzieli sto lat albo i więcej, aby przekonać się, że bolączki, które trawią nas teraz jako społeczeństwa, narody czy jednostki, nie są wcale tak bardzo różne od bolączek ówczesnych.

Czytając (a także o czytaniu pisząc), pragnę więc uzyskać odpowiedni dystans do osaczających mnie zewsząd zjawisk, a przez to również, mam nadzieję, lepiej zrozumieć, jaka jest, czy też jaka może być, moja rola wśród nich.

Zrozumieć siebie i moje miejsce w świecie – oto drugi cel, który przyświeca mi w czytelniczym programie, poza rozbrojeniem złudzenia wyjątkowości.

Przy tym wszystkim nie chciałbym też przesadzić i stać się wszystkowiedzącym przemądrzalskim, który z wyżyn wypełnionej książkami wieży słoniowej patrzy z politowaniem na krzątających się u podnóża maluczkich.

Dlatego muszę przede wszystkim pamiętać, że sam jestem maluczki, i tylko w rzadkich, niezwykle cennych momentach mam przywilej – tak, przywilej – schowania się między kartami jakiejś książki.

Chciałbym traktować książki jak drogowskazy – w liczbie mnogiej, bo trudno mi uwierzyć (a i sądzę, że taka wiara byłaby niebezpieczna), żeby istniał jakiś jedynie słuszny kierunek wyznaczony przez jedną lub kilka szczególnych książek.

Literatura jako terytorium, po którym trzeba samodzielnie nawigować, jako lustro człowieka, historii i społeczeństwa.

Być może ktoś tu kiedyś zabłądzi i zechce przez chwilę ponawigować ze mną. Będzie mi na pewno bardzo miło.

czerwiec 2016