Tadeusz Boy-Żeleński: „Piekło kobiet”

Polska 1930, Polska 2016. Tę książkę sprzed przeszło 80 lat można by właściwie, i trzeba by, z drobnymi poprawkami i uzupełnieniami, drukować i rozdawać za darmo.

kwiecień 2016