Kredo

Napisałem kiedyś ten tekst (niestety nie jestem w stanie określić dokładnej daty, ale musiało to być między 2015 a 2017 rokiem), aby streścić i usystematyzować swoje najważniejsze poglądy na życie i świat. Przeklejam go tutaj bez większych zmian.

 • Uważam, że państwa to twory w dużej mierze arbitralne i nie posiadające same z siebie jakiejś szczególnej, a już na pewno nadrzędnej wartości. Co nie przeszkadza, żeby koncepcja państwa była użyteczna, a może nawet i potrzebna, ale nie sądzę, żeby było warto za nią zabijać i ginąć.
 • Uważam, że najbogatsi powinni płacić wysokie podatki, bo w podatkach właśnie upatruję jedną z użytecznych funkcji państwa (a ściślej rzecz biorąc w tym, na co idą, czyli na wydatki publiczne).
 • Mówiąc o najbogatszych, mam na myśli naprawdę najbogatszych, a więc niewielki procent ludzi, wśród których raczej nigdy się nie znajdę, a nawet jeśli, to wysokie podatki będą dla mnie bez znaczenia.
 • Uważam, że globalne ocieplenie jest faktem i każdy, kto sądzi inaczej jest a) niedoinformowany; b) zmanipulowany; c) obłudnikiem motywowanym krótkotrwałym, ale pewnym zyskiem.
 • Uważam, że religia instytucjonalna – a w tej chwili, i z mojej, polskiej perspektywy chodzi przede wszystkim o katolicyzm – jest z gruntu zła i skorumpowana. Nie przekonują mnie żadne religie monoteistyczne. Jeżeli piszę o religii (a czasem może się to zdarzyć), to tylko jako obserwator czy też komentator. Natomiast z faktu, że cytuję czasem jakiś religijny tekst w pozytywnym świetle, nie należy wnioskować, że a) uznaję go jako całość, b) stanowi on dla mnie jakąś szczególną wartość. To samo, ale w drugą stronę, odnosi się do cytatów negatywnych.
 • Biblia nie jest dla mnie żadnym autorytetem. Tak samo nie uważam 10 przykazań ani za uniwersalne, ani za swoje. I mam tu na myśli 10 przykazań jako całość – nie znaczy to więc od razu, że popieram zabójstwo, kłamstwo czy zdradę. To znaczy, że jeśli odrzucę choćby jedno z dziesięciu przykazań, to te przykazania – traktowane całościowo, jako kodeks – muszą stać się dla mnie nieważne.
 • Nie wierzę w koncepcję “zderzenia cywilizacji”, w to, że islamiści chcą nas zniszczyć, ani w to, że islam jest “religią nienawiści”. Swoje przekonanie opieram na wiedzy z książek takich jak “Co to jest islam” lub z artykułów w pismach takich jak Tygodnik Powszechny albo The New York Review of Books.
 • Jestem natomiast przekonany, że to wojny, katastrofy naturalne, nierówności ekonomiczne, dominacja jednych państw nad drugimi (zarówno utrzymywana w sposób jawny, jak i niejawny), i w ogóle zwykła ludzka rządza władzy i podporządkowania sobie innego prowadzą do konfliktów, a przeróżne ideologie (religijne, polityczne, społeczne, ekonomiczne etc.) pełnią wobec tych konfliktów jedynie służebną rolę i w żadnym razie nie stanowią ich przyczyny.
 • Opowiadam się za państwem świeckim, a więc takim, w którym argumenty religijne nie stanowią nigdy, nie mogą z definicji stanowić podstawy jakiegokolwiek prawa. Swoją drogą z tego punktu widzenia, patrząc choćby na “kompromis aborcyjny” (wciąż obowiązujący, gdy to piszę), Polska nie jest w pełni państwem świeckim, nad czym ubolewam.
 • Uważam, że antykoncepcja, planowanie rodziny, w tym prawo kobiety do aborcji to rzeczy fundamentalne, podstawowe i niezbywalne; całkowity zakaz aborcji uważam za barbarzyński, a odradzanie, utrudnianie czy wręcz zakazywanie ludziom korzystania z antykoncepcji za, w najlepszym razie, nieodpowiedzialny idiotyzm. Mój pogląd w tej kwestii wynika z faktu, że nie stawiam na pierwszym miejscu prawa do życia, bo terminu “życie” nie da się łatwo zdefiniować [a to znaczy, że można nim bardzo łatwo manipulować] – przynajmniej nie na gruncie świeckim[1]. Dużo łatwiej (co nie znaczy, że łatwo) zdefiniować życie godne, a jeszcze łatwiej – godne życie człowieka. A im łatwiej coś zdefiniować, tym trudniej tym manipulować.
 • Uważam, że dzieci należy szczepić. Bezdyskusyjnie. Nie będę tego nawet rozwijał.

[1] Kto się czuje zszokowany tym stwierdzeniem, niech przeczyta:
– o dwóch rodzajach życia, które rozróżniali już Grecy – zoe oraz bios, można zacząć np. od “Nienawiści do demokracji” Jacquesa Rancierego, str. 123;
– o problemach z określeniem momentu, w którym rozpoczyna się życie: Mieczysław Różański, “Prawo do życia w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku”; Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 6, s. 257-267, 2015